Roadshow Perdana Era Pandemi (1)

Eanggit: Afiatur Rizkiyah

Saamponna ra-kera lema bulan ta' kengeng ngalampa'agi sadaja papanggiyan se makompol oreng bannya', amarga badhaepon virus Covid-19, Komunitas Rumah Literasi alampa'agi Roadshow Perdana Era Pandemi. Roadshow ka'dhinto elampa'agi are Juma'at 28 Agustus 2020, e Ponpes Bustanul Ulum, Disa Ella' Dhaja Kacamadan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Sabellunnepon Tim Rulis ampon alampa'agi papanggiyan kaangguy nyeyabagi pan-saponapan bab se badhi eparengagi dhalem diklat. Tim Rulis areng-sareng netene sapedha motor nojju dha' TKP. Sadhapa'na dha' Ponpes Bustanul Ulum, Tim Rulis ampon esambut kalaban M. Toyyib, S.Pd, Kapala MI Bustanul Ulum sareng ustadz/ustadzah MIS se badhi ngereng Diklat.

SelanjutnyaRoadshow Perdana Era Pandemi (2)

Metorot M. Toyyib, MI Bustanul Ulum ampon etunju' daddi model otaba conto madrasah literat. Namong MI Bustanul Ulum gi' aromasa korang kaangguy esebbut kalaban madrasah se literat. Mela dhari ka'dhinto, MI Bustahul Ulum ngajak rumah literasi kaangguy apareng pangowadan dhalem matrabbagi literasi dhasar e sakola'an otaba dhalem kellas.

Diklat ka'dhinto badhi kalampan dhalem bakto dhuware. Tanggal 28 sareng 29 Agustus 2020. Badha tello bab se ejarba'agi dhalem diklat se ekabidi are samangken ka'dhinto. Bab parmola'an ejarba'agi sareng Yulianti, kalaban bab Growth Mindset. Bab se kapeng dhuwa' enggi ka'dhinto Bab Kebahasaan kalaban pemateri Whiwin Dwi Yulian.

Se kapeng tello' Bab Big Book ejarba'agi sareng Lilik Rosida Irmawati saamponna Jum'adan. Eterrossagi kalaban praktek abadhi Big Book. Ustadz sareng ustadzah ngereng lalampan are samangken kalaban somangat. Tim Rulis jugan aromasa bunga kalaban papanggiyan are samangken, amarga ampon bisa berbagi elmo sareng sadaja guru MI Bustanul Ulum.

Papanggiyan are samangken badhi eterrossagi laggu' are Satto 29 Agustus 2020 kalaban bab sareng narsum tim Rulis se laen.

Salam Literasi.

POSTING PILIHAN

Related

Utama 6363584836468753966

Posting Komentar

Komentar dan kritik Anda akan memberi semangat pada penulis untuk lebih kreatif lagi.Komentar akan diposting setelah mendapat persetujuan dari admin.Silakan

emo-but-icon

Baru


Indeks

Memuat…

Idola (Indonesia Layak Anak)

Idola  (Indonesia Layak Anak)
Kerjasama Rumah Literasi Sumenep dengan Pro 1 RRI Sumenep

Kolom Aja

 Lihat semua Kolom Aja >

Kearifan Lokal

 Lihat semua Kearifan Lokal >


 

item