Roadshow Perdana Era Pandemi (2)

Anggittepon: Afiatur Rizkiyah

Diklat Literasi se elampa'agi are Satto tanggal 29 Agustus 2020 menangka terrosannepon làlampan are sabellunna neng e MI Bustanul Ulum Ella' Dhaja Lenteng kalampan kalaban bajjra. Ustadz sareng ustadzah tamba somangat kaangguy ngereng tor narema bab-bab anyar se badhi eatoragi sareng Tim Rulis.

Taufiku, menangka narasumber, ngabidi diklat kalaban bab Teknik Menulis. Bab se kapeng dhuwa' aropa Pangettraban 15 ragam literasi dhalem kellas se ejarba'agi Ali Harsojo. Saterrossepon enggi paneka praktek maos Big Book se ampon ebadhi sareng ustadz tor ustadzah MI Bustanul Ulum. Dhari hasel Big Book ka'dhinto, Wiwin apareng sanggeman sareng pangowadan.

Ta' egarassa ampon dhapa' bakto duhur. Diklat eambuwagi sabatara ishoma otaba laot kaangguy asalat sareng adha'ar.

Sabellunnepon Tim Rulis maso' dha' kellas se badhi eromba', Taufikmu apareng sakadar pangaonengan bab Cara meningkatkan kreativitas siswa. Tim Rulis se kalontha menangka koordinator Eksaina ka'dhinto, ajarba'agi pangalamannepon dhalem abanto na'-kana' moret nekkae bakat sareng minattepon. Eterrossagi kalaban sesi diskusi.

Sebelumnya: Roadshow Perdana Era Pandemi (1)

Ta' egarassa bakto ampon ta' ngedine. Lalampan diklat literasi  ampon baktona etotop. Syaf Anton menangka pembina abakkele sadaja tim rulis, ngatoragi sakalangkong dha' pihak MI Bustanul Ulum se ampon soddi narema tor ngereng diklat kalaban pamanggi se sae. Jugan ngatoragi parnyo'onan sapora manabi badha tor-ator otaba tatengkan se korang sonduk dha' panggaliyan. M. Toyyib menangka Kapala MI Bustanul Ulum jugan ngatoragi hal se same.

Pongkasan lalampan are samangken enggi ka'dhinto tim rulis ebagi daddi dhuwa' tim. Lilik, Wiwin tor Taufiku daddi tim kaangguy romba' kellas mandhap (1-3). Sabatara Ali, Yuli sareng Fifin kaangguy kellas tenggi (4-6). Sabban tim maso' dha' kellas kaangguy apareng ger-oger pan-saponapan hal se parlo eseyabagi dhalem kellas literasi.

Saamponna ka'dhinto Tim Rulis nyo'on paamidan. Tim Rulis badhi adhampenge tor terros apareng pangowadan kantos MI Bustanul Ulum daddi sakola'an se literat. Malar moga diklat se ampon kalampan, kengeng rahmat tor hidayah dhari Allah Subhanahu wata'ala. Aamiin.0

Salam Literasi.

POSTING PILIHAN

Related

Utama 6951873369022994136

Posting Komentar

Komentar dan kritik Anda akan memberi semangat pada penulis untuk lebih kreatif lagi.Komentar akan diposting setelah mendapat persetujuan dari admin.Silakan

emo-but-icon

Baru


Indeks

Memuat…

Idola (Indonesia Layak Anak)

Idola  (Indonesia Layak Anak)
Kerjasama Rumah Literasi Sumenep dengan Pro 1 RRI Sumenep

Kolom Aja

 Lihat semua Kolom Aja >

Kearifan Lokal

 Lihat semua Kearifan Lokal >


 

Jadwal Sholat

item